The Fishguard Session

THE ROYAL OAK
MARKET SQUARE, SA65 9HA
EVERY
TUESDAY THROUGHOUT THE YEAR

Session enquiries only 07934 418186
[email protected]

(please, please, NO festival enquiries, I know nowt, see the festival page)


Mae’r sesiwn ar ddydd Mawrth yn anffurfiol ac yn cynnwys perfformwyr gwerin a thraddodiadol, siantis, caneuon Cymraeg, jigiau a riliau Gwyddelig, cantorion/cyfansoddwyr a mwy. Mae croeso i bawb i ymuno a chymryd rhan neu i wrando yn unig. Ffôn: 07934 418186 neu e-bost [email protected]

The Tuesday session is informal and features folk and traditional performers, shanties, Welsh songs, Irish jigs and reels, singer/songwriters, and more. Everyone is welcome to come along and join in or just listen. 
Tel: 07934 418186 or email [email protected] (please, no festival enquiries)
Sign up for the infrequent festival newsletter here!
Cofrestrwch yma am gylchlythyr yr wyl!

Email Address/Cyfeiriad E-bosthosted by