17th FISHGUARD FOLK FESTIVAL
FRIDAY 27th - MONDAY 30th MAY 2016
CONCERTS, CEILIDHS, WORKSHOPS, SINGAROUNDS, SESSIONS, 
FAMILY EVENTS

This is an amazing, mostly free festival, situated in one of Wales’ most scenic and historic spots. Established 1999

Home Session Area Info & Links Around & About Bands for hire

Something is stirring in the artists booked department, watch this space...


Fishguard’s 17th Folk Festival brings together its unique mix of local talent and well-known performers to provide four days of songs, tunes and dance. Most events are still free, and whether you want to play, sing, dance or just watch and listen, there is always a choice of things to do in throughout this fun-packed friendly festival. Add in the beauty of the location on the world famous Pembrokeshire coast and you have the perfect weekend.

Mae gŵyl werin 17eg Abergwaun yn dwyn ynghyd cymysgedd unigryw o dalent lleol a pherfformwyr adnabyddus i ddarparu pedwar diwrnod o ganeuon, alawon a dawnsio. Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn parhau i fod am ddim, ac os ydych eisiau chwarae, canu, dawnsio neu wylio a gwrando, mae llond llwyth o bethau i’w gwneud yn ystod yr ŵyl gyfeillgar llond hwyl hon. Ychwanegwch harddwch y lleoliad ar arfordir byd enwog Sir Benfro ac fe gewch benwythnos perffaith!For all festival enquiries mail judy.whitehouse@gmail.com


See the 2015 Festival programme here
Click here for a Youtube video of the 2015 Mummers play
Click here for a brief Youtube video taster of the 2014 festival

Sign up for the festival newsletter here!
Cofrestrwch yma am gylchlythyr yr wyl!
Email Address/Cyfeiriad E-bostPembrokeshire On Line
Our thanks for hosting the site