18th FISHGUARD FOLK FESTIVAL
FRIDAY 26th - MONDAY 29th MAY 2017
CONCERTS, CEILIDHS, WORKSHOPS, SINGAROUNDS, SESSIONS, 
FAMILY EVENTS

This is an amazing, mostly free festival, situated in one of Wales’ most scenic and historic spots. Established 1999

Home Session Area Info & Links Around & About Bands for hire Getting here & more Information maps

For all festival enquiries mail judy.whitehouse@gmail.com

 

***NEW*** 2016 Festival photos by Karel Mujica photography
Friday
Click here
A percentage of the profits from picture sales goes to help
fund future festivals.
Saturday
Click here
Sunday
Click here
Monday
Click here


For all festival enquiries mail judy.whitehouse@gmail.com

Fishguard’s 17th Folk Festival brings together its unique mix of local talent and well-known performers to provide four days of songs, tunes and dance. Most events are still free, and whether you want to play, sing, dance or just watch and listen, there is always a choice of things to do in throughout this fun-packed friendly festival. Add in the beauty of the location on the world famous Pembrokeshire coast and you have the perfect weekend.

Mae gŵyl werin 17eg Abergwaun yn dwyn ynghyd cymysgedd unigryw o dalent lleol a pherfformwyr adnabyddus i ddarparu pedwar diwrnod o ganeuon, alawon a dawnsio. Mae’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau yn parhau i fod am ddim, ac os ydych eisiau chwarae, canu, dawnsio neu wylio a gwrando, mae llond llwyth o bethau i’w gwneud yn ystod yr ŵyl gyfeillgar llond hwyl hon. Ychwanegwch harddwch y lleoliad ar arfordir byd enwog Sir Benfro ac fe gewch benwythnos perffaith!


Wrth gwrs, ni fydd hyn i gyd yn bosib heb gefnogaeth ein noddwyr. Diolch iddynt am eu cefnogaeth!
Of course most of this would not be possible without the support of our sponsors, a big thankyou goes to them
 

BACK TO TOPPembrokeshire On Line
Our thanks for hosting the site